seanslar

RON LAPLACE

Acutonıcs

Acutonics Sound Healing

Kökeni Doğu Tıbbı ve filozofisine dayanan, gezegenlere uyumlu ses çubukları (diapozon) ve senfonik gong, Tibet çanakları, çanları, davullarının kullanımından faydalanılarak oluşturulan bir  titreşimsel ses sistemidir.

Ses yaratıma açılan kapıdır.

“Acutonics,  gezegenlerin ve semavi âlemlerin frekanslarına göre ayarlanmış diyapazonların bedendeki belirli akupunktur noktaları ve enerji meridyenlerine uygulama sistemidir. Uygulanan bu ses ve titreşimler en az bir iğne kadar nokta üzerinde etkili olmaktadır. Üstelik niyetin aktarılması açısından da mükemmel bir taşıyıcı görevi görmektedir; sağaltım anındaki o görünmeyen yardımcı gücün ta kendisi olan”…  Ron La Place

Acutonics, kadim Tao öğretisindeki meridyenler, ön-meridyenler ve ölümsüz beden anlayışını ses ile birleştiren tümleşik bir yaklaşımdır. Doğu Tıbbı, Evren Bilimi, Bilinç ve Bilinç Ötesi Psikoloji, Modern Bilim ve Ses ile sağaltım prensipleri hakkında sahip olduğumuz bilgilerin harmanlanmasıyla maneviyat ve ahenge dayalı son derece etkili ve yenilikçi bir yöntem oluşmuştur. Enerji çalışmasının bu türünün temel ve nihai dayanağı ses titreşimleridir. Optimum sağlığınıza kavuşabilmeniz için Evren’in kudretli ses tonları, aşırı hassas bir şekilde gezegenlere göre ayarlanmış diyapazonlar ve gonklar vesilesiyle terapi dünyasına intikal etmiştir.

En küçük parçacıktan tutun da güneş sistemimizdeki gezegenlere, Samanyolu Galaksisindeki milyarlarca yıldıza varıncaya kadar Evren’deki her şey titreşmektedir. Bu titreşimler geometrik dalga örüntüleri, frekanslar, sesler ve sesler arası perde farklılıkları yaratmaktadırlar. Batı kültüründe bu bilgeliğin izlerine Kürelerin Müziği veya semavi armoniler gibi kavramlar ile MÖ 6. yy.’da rastlamak mümkündür.  Pisagor (MÖ 570 – MÖ 495), seslerin matematiksel kanun ve orantılara göre hareket ettiğini söylemiş, Evren’in temelini oluşturduğunu öne sürmüştür. Doğu geleneğinde ise bu bilgeliğin geçmişi daha da eski zamanlara dayanır; sesin Evren’in jeneratörü olduğu görüşü Çin kaynaklı kadim metinlerde yerini almış, Hindu geleneğinde ve Veda’larda temel kaidelerin başında yer almıştır.

Evren’in sesleri, aşırı hassas bir şekilde kalibre edilmiş gezegensel diyapazon ve senfonik gezegensel gonklar vesilesiyle kişisel gelişim  sahasına intikal etmiştir. Akupunktur noktaları ve Çakralar, bedenin merkezi enerji eşikleri ve sistemlerine invaziv olmayan türde erişim sağlamaktadır. Gezgenler de bedene uygulanacak olan  frekansları ayarlayabilmemizi sağlayan sesler arası perde farklılıklarını ve araları, arşetipleri, p derinliği ve muhaberatı sağlamaktadır.

Acutonıcs® Diyapazon Çalışması

Bedenimizdeki her hücrenin bir tınısı vardır. Her hücre, dinamik ve ritmik bir örüntü içinde yaşar. Her organın kendine has bir döngüsü ve nabzı vardır. Kayıtsız şartsız her sistemin bir döngüsü, ritmi, örüntüsü ve nabız atışı vardır ve bu dinamikler de dünya ve semavi âlemlerin döngüleri ile rezone eden bir ahenk ve ilişki içindedir. — Donna Carey

Acutonics Sistemi, özel enerji titreşim seviyelerine kalibre edilmiş son derece hassas diyapazonların kullanımını içerir. Her diyapazonun kendine özgü bir frekansı ve özel vasıfları vardır. Bu frekanslar doğrudan akupunktur noktaları, çakralar ve/veya ağrıyan bölgelere uygulandığında, bedenin temel enerji sistemlerine invaziv (kesmeden) olmayan bir şekilde erişilmiş olmaktadır.  İki diyapazonun birlikte kullanılmasıyla da yine kendine özgü vasıf ve özellikleri olan özgün bir ses perdesi yaratılmış olur.

Acutonics Sistemi, özel enerji titreşim seviyelerine kalibre edilmiş son derece hassas diyapazonların kullanımını içerir. Her diyapazonun kendine özgü bir frekansı ve özel vasıfları vardır. Bu frekanslar doğrudan akupunktur noktaları, çakralar ve/veya ağrıyan bölgelere uygulandığında, bedenin temel enerji sistemlerine invaziv (kesmeden) olmayan bir şekilde erişilmiş olmaktadır.  İki diyapazonun birlikte kullanılmasıyla da yine kendine özgü vasıf ve özellikleri olan özgün bir ses perdesi yaratılmış olur.

  • Mısır bize Kutsal Geometri ilmini sunmaktadır ki Fibonacci serisi kullanılarak sese uygulandığında, bilinçli boyutsal harekete erişim imkânı oluşabilmektedir.
  • Tibet bize enerji meridyenleri ve çakra sistemi hakkında bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda ses titreşimlerinin akupunktur noktalarına uygulanarak enerji hareketlerinin nasıl sağlanacağını öğretmektedir. (Bakınız: www.acutonics.com)
  • Peru bize ses matrisi ve bunun Şaman yolculuklarında ve enerji hareketlerinin yaratılmasında nasıl kullanıldığını öğretir.

Fibonacci Sistemi, yukarıda saydığımız üç geleneğin öğretilerini tek bir süreçte birleştirir. Bunu da Dünya’nın Güneş Yılı frekansının Fibonacci sekansına göre artan oranlarda kalibre edilmiş diapozonlar kullanarak yapar. Diapozonlar akupunktur öğretisindeki Sekiz Olağanüstü Meridyen’in aktivasyon noktalarına uygulanır. Bedende bulunan sekiz orijinal hücre ile olan bağlantılar da gösterilecektir ve bunun nasıl da büyük boşluğa açılan kapıyı harekete geçirdiği öğretilecektir.

Fibonacci Sistemi, yukarıda saydığımız üç geleneğin öğretilerini tek bir süreçte birleştirir. Bunu da Dünya’nın Güneş Yılı frekansının Fibonacci sekansına göre artan oranlarda kalibre edilmiş diapozonlar kullanarak yapar. Diapozonlar akupunktur öğretisindeki Sekiz Olağanüstü Meridyen’in aktivasyon noktalarına uygulanır. Bedende bulunan sekiz orijinal hücre ile olan bağlantılar da gösterilecektir ve bunun nasıl da büyük boşluğa açılan kapıyı harekete geçirdiği öğretilecektir.

Fibonacci uyumlanmasının bazı faydaları şunlardır:
  • Bedendeki enerji sisteminin (meridyen ve çakralar) tamamının hassas bir şekilde ayarlanıp dengelenmesi
  • Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yaralara yardımcı olacak şekilde enerjinin temel “mavi kopya”sına erişim sağlanması
  • Bize hizmet etmeyen eski alışkanlık ve formatların sağaltımı ve sonlandırılması
  • Akaşik kayıtlara erişimin sağlanması

”Bireysel Çalışmalar bir saat sürmektedir.”

RON LAPLACE

RON LAPLACE Drunvalo Melchizedek ile uzun yıllardır birlikte çalışmakta olup dünyaca tanınan üstatlardan biridir.

18 yaşında Moody Blues’un albümündeki Kayıp Hisleri Arayış şarkısını duydugunda başladıgı arayısı onu ruhsal topraklarda pek çok yola götürmüştür.

  • +0 532 340 9838

ACUTONICS

Seans hakkında bilgi ve çalışma tarihlerinin bilgilendirilmesi ön kayıt ile ilgili tüm detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

BİLGİ & KAYIT

MESAJ YAZIN

Scroll to Top