semİnerler

ÖZCAN YILDIZ

aİLE dİZİMİ

Aile Dizim Çalışmaları; Dizim yapılan kişiler ve katılımcıların ruhsal, bedensel ve bilişsel yanlarına ait görünmeyenleri, dile gelmeyenleri ve kişilerin bilinçaltı yansımaları ve de gölge yanları fark edebilmesine olanak sunar, Dizim yapılan kişilerin ve katılımcıların kendilerine dışarıdan bir başka göz gibi bakabilmesini ve kişilerin kendilerine ait farklı parçalarını aynı anda görebilmesinin ve fark etmesinin düzlemini sağlar,

Dizim yapılan kişiler ve katılımcıların acı, öfke, kaygı, umutsuzluk, çaresizlik, yalnızlık, sevgisizlik gibi hoş olmayan duygu durumlarını hissettiklerinde ki hallerinin ve duygularının içinden çıkabilmesi için kişiye çoklu gerçekliği hatırlatır, kendi kaynaklarını görmesini sağlar ve kişinin kendisine daha geniş perspektiften bakabilmesinin düzenlerine ait olanaklara kişiyi hazırlar.

Kişinin kendisi ile bağ kurabilmesini ve iç güdülerini izlemeyi deneyimletir ve kendini dönüştürebilmenin ipuçlarına kişiyi yöneltir. Aile Dizim çalışması kişinin kendiliğine özgün ve kişiye özel hizmet eden sistemik ve bütüncül yönelimli çalışmalarla kişiyi kendi yaşama yöneltir.
Aile Dizimi Grup Çalışması aynı zamanda;

* Katılımcılara kendi ruhu ile bağ kurması için olanak sağlar.
* Kişiler tarafından problem olarak dillendirilen taleplere, danışa özgün yöntemle, Sistemik ve bütüncül yaklaşımla eşlik eder.
* Çalışmalarda danışanın talepleri ve öncelikleri doğrultusunda danışan merkezli yol izlenir.
* Katılımcılar ile sürekli interaksiyon içinde bir çalışma ortamı sunar.
* Çalışmalarda etik kurallar sistemiyle, çalışılan kişinin ve katılımcıların problemi konusunda özeline saygı gösterir ve korunur.

Grup çalışmalarına kimler katılabilir?

* Yaşamında kendine ait sorulara cevap bulmak isteyenler.
* Kendisini bir yere ait hissetmeyen, yalnız hisseden ve yaşamdaki yerini sorgulayanlar.
* İlişkilerinde (eş, iş, partner, aile, vb.) zorluk hissedenler çözüm arayanlar.
* Anne, baba veya büyük ailesi ile bağ kuramayan, kendini aileye ait hissetmeyenler.
* Ebeveyn olarak çocuklarına yönelik iletişimde ve bağ kurmada zorlananlar.
* Para ve iş yaşamlarında kendini sıkışmış, çözümsüz hissedenler.
* Anlayamadığım kronik hastalıklarım, semptomlarım var diyenler.
* Kendim ve ailem, çevrem için bir şey yapabilir miyim diyen tüm yetişkinler katılabilir.

Aile Dizimi Grup Çalışması Programı:

* İlan edilen çalışma gününde ve 12:30-18:00 saatlerinde grup dinamiği gözetilerek çalışılır.
* Aile Dizimi çalışılacak kişi sayısı ve katılımcı kişi sayısı kontenjanla sınırlıdır.
* Çalışma 4 bloktan oluşur.
* 1 ve 2. Blokta Katılımcılara yönelik özgün çalışmalar yapılır.
* 3. ve 4. Blokta ise önceden Aile Dizim Çalışması talep eden kişiler için ve çalışmadaki katılımcıların problemleri için dizim çalışmaları yapılır.

Talep Edilen Aile Dizimi Çalışması İçin Bilgi Notu:

Aile Dizim Çalışması; Dizim talep eden kişi ile Danışmanın birlikte hareket ederek danışana özgü çalışmaları kapsayan 14-20 günlük program olup, 3 aşamalı süreçte tamamlanır.

 

  Seviye 1:

(Sistemik Jenogram/Soyağacı ve Bireysel Seans Çalışması) Dizim talep eden kişi ile Aile Dizim Çalışma Tarihinden 7-10 gün öncesi bireysel seans çalışması yapılır. Talep eden kişiye Dizim Çalışması öncesi ev ödevi de verilerek kişinin kendi Aile Sisteminde ki yeri ve paydaşları ile kendi sistemindeki düzene ait soruların cevabını kendisinin bulması sağlanır.

  Seviye 2:

(Aile Dizim Çalışması) Dizim Çalışma Tarihinde, Dizim talep eden kişinin ailesine ait jenogram/soyağacı rehberliğinde ve katılımcıların temsilciliğinde Aile Dizim Çalışması yapılır.

  Seviye 3:

(Dizim Çalışmasını Tamamlama/Sonlandırma ve Kişi de yeni düzenlere ait Bireysel Seans Çalışması ) Dizim Çalışmasından 7-10 gün sonrası Aile Dizim çalışması yapılan Kişi ile 2. Bireysel Seans Çalışması yapılır. Aile Dizimi Çalışılan kişideki dönüşüm ve süreçler izlenerek kişinin kendine ait gerçekliklerle nasıl bir yol alacağının yol haritası üzerinde danışana eşlik edilir.

ÖZCAN YILDIZ

Danışman Özcan YILDIZ, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Lisans mezunu olup Gazi Üniversitesinde Eğitim Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Özcan YILDIZ, Yaşamın kendisi için ne sunduğunu değil, kendisi ne yapabildiğini önemser ve sorgular. Yaşamdaki tüm alanlarda sorumluluğun ve soruların cevabının ötekindeki olanı değil kendindeki cevabını ve karşılığını arar ve de problemlere bütüncül ve sistemik yaklaşım ile yönelimi benimser.

  • +0 532 340 9838

AİLE DİZİMİ

Eğitim hakkında bilgi ve eğitim tarihlerinin bilgilendirilmesi ön kayıt ile ilgili tüm detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

BİLGİ & KAYIT

MESAJ YAZIN

Scroll to Top